top of page

Správa nemovitostí

 

Našim klientům poskytujeme osobní přístup v kompletní správě nemovitosti od úplného základu po nejrozsáhlejší variantu

dodávaných služeb (technická údržba, zajištění oprav, pravidelných revizí a kontrol).

V současnosti spravujeme více než 80 000 m2, nacházejících se na území Prahy a ve Středočeském kraji.

Využíváme efektivně již zaběhlé procesy, které nám umožňují provádět všechny úkony v nejkratším možném
čase a s maximální možnou účinností.
 

 • Zastoupení vlastníka nemovitosti vůči třetím stranám, jednání s dodavateli

 • Zajištění předávání a přebírání jednotek

 • Optimalizace nákladů a dodržování rozpočtu

 • Komunikace s nájemníky

 • Zajištění správy domu pro SVJ

Předané starosti se správou nemovitosti vyřešíme k vaší spokojenosti! Vlastnictví zavazuje, ale nemusí svazovat.
 

Služby našeho portfolia:
 

 • Komunikace s nájemníky, dohled nad dodržováním pravidel a povinností nájemníků

 • Nouzová linka: 24 hodin / 7 dní v týdnu

 • Poskytování domovního řádu, správa přístupových systémů

 • Správa a archivace dokumentace související s provozem domu

 • Uzavírání smluv s dodavateli (elektřina, plyn, odpady, apod.)

 • Kontrola a platby došlých faktur

 • Koordinace úklidových služeb dle potřeby nájemníků

 • Pravidelné kontroly stavu spravovaného objektu

 • Kalkulace záloh na služby a jejich roční vyúčtování

 • Analýzy nákladů, prognózy příjmů a výdajů, podávání zpětných informací, reportů

 • Organizace pravidelných revizí a kontrol

 • Roční zvýšení nájemného v závislosti na inflaci

 • Předávání a přebírání jednotek včetně podpisu předávácích protokolů, evidence stavů měřičů

 • Pojištění budovy, komunikace s pojišťovnou, řešení pojistných událostí

 • Ostatní služby spojené s provozem budovy

Integrace vaší nemovitosti do námi spravovaného portfolia Vám může přinést následující:
 

 • Rámcová pojistná smlouva

 • Rámcová smlouva na servis výtahů

 • Synergie množstevního nákupu úklidových a bezpečnostních služeb

bottom of page