top of page

Technická podpora

 

Koncept správy rezidenčních a komerčních objektů obsahuje i řešení jejich údržby.


Vždy se na nás může obrátit jak klient, tak i nájemce, abychom vyřešili požadavky na opravy, úpravy nebo sjednali kontrolu činných zařízení či vybavení.

Dokážeme pohotově řešit závady v pronajatých jednotkách, kdy na místo vyšleme vlastního technika. V případě rozsáhlejších závad zprostředkujeme na dohodnutý termín autorizovanou opravu.

Jednotlivé nemovitosti z naší strany podléhají intervalu kontrol, jak legislativně určených, tak i interně stanovených.

 • Technická správa

 • Úklid společných prostor

 • Denní údržba objektů

 • Údržba zeleně

Samozřejmostí údržby je tedy pravidelná kontrola všech funkčních a nainstalovaných zařízení. Jednoduše pro vaši nemovitost zajistíme takový plán údržby, aby nedocházelo ke ztrátě její hodnoty.
 

 • Zajištění a organizace drobných oprav a údržby (vyjma samotných nákladů)

 • Zajištění údržby a opravy technologických zařízení

 • Vedení evidence revizí, kontrola termínů, zajištění revizí

 • Pravidelná údržba zelených ploch

 • Zajištění odečtů a monitoring spotřeby

 • Pravidelný úklid společných částí objektu – chodeb, schodišť, výtahů, vchodů a vstupních dveří, poštovních schránek, zábradlí, hasicích přístrojů, parapetů, vypínač atd.

 • Strojové mytí prostorů garážové haly a mytí garážových vrat

 • Zajištění zimní údržby

 • Pravidelné technické kontroly objektů

bottom of page