top of page

Účetnictví

 

Nabízíme svým klientům souhrnné finanční a účetní služby ve správě nemovitostí.
Součástí je personalizace finančního plánu včetně pokrytí legislativní povinnosti v České republice. Neexistuje žádná náhrada za zkušenosti, které vám náš tým může nabídnout.

Díky funkčnímu využití mnoha finančních nástrojů a služeb jsme schopni zajistit, aby vaše nemovitost měla stále zvyšující se hodnotu. Vždy vám poskytneme přesný obraz o stavu vašeho majetku a společnosti tak, aby rozhodování o investicích bylo co nejjednodušší.

 • Poskytování účetnictví pro majitele nemovitostí dle platné legislativy ČR

 • Zpracování roční účetní závěrky a finančních výkazů

 • Pravidelné reportování výsledků a statutární výkaznictví

 • Příprava podkladů a zpracování daňových přiznání

 • Komunikace s úřady státní správy, externími poradci a auditory

V pravidelných intervalech budete mít k dispozici zpracovanou agendu pro finanční úřady a administrativu spojenou s nemovitostí.
Zajistíme i komunikaci se státní správou, externími poradci či auditory a bankovními institucemi.

Uvádíme zde pro vás služby z našeho účetního portfolia:

 

 • Kompletní zúčtování dokladů

 • Fakturace

 • Zúčtování pokladních a bankovních operací

 • Provádění průběžných kontrol na reporting a daně

 • Archivace

 • Evidence majetku a odpisových plánů

 • Sestavení roční účetní závěrky a finančních výkazů

 • Uložení dokumentů do sbírky listin

 • Pravidelný (měsíční) reporting o pohybech ve Vaší společnosti

 • Zpracování průběžných rozvah a výkazů zisků a ztrát

 • Zpracování klientských reportů

 • Výkazy pro banku, statutární výkaznictví

 • Zpracování podkladů a přiznání k DPH

 • Sledování koeficientu DPH

 • Ostatní daně: silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí

 • Zpracování podkladů pro daň z příjmů

 • Zpracování kompletní mzdové agendy

 • Příprava pracovních smluv

 • Zasílání pravidelných hlášení na orgány státní zprávy

 • Správa datové schránky

 • Zastupování a komunikace s úřady státní správy

 • Příprava podkladů pro daňové poradce a auditory

 • Zajištění prostor pro provedení kontrol a auditu

bottom of page